Saraybosna Eğitim Müşavirliği

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliği tarafından yapılacak sözlü sınavla 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter istihdam edilmesi planlanmaktadır. Anılan sözlü sınavda, adayların başvurdukları göreve ilişkin gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıkları, mesleki bilgi, yabancı dil bilgisi, temsil kabiliyeti, genel kültür ve güvenilirlik yeterlilikleri ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

A.    Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranacak Şartlar;

1-  En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak
     (Sekreterlik okulu veya yüksekokul mezunu olması tercih sebebidir),

      2- Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması hâlinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelendirmek (Türkçeyi ve bulunduğu ülkenin dilini bilmesi tercih sebebidir),

       3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

       4-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık            suçlarından mahkûm olmamak.

       5-Askerlik durumu itibarıyla;

           a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,

       b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

       c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

      6-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

      7-Yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak ve ofis programlarını iyi derecede kullanmak,

      8-İlgili ülkede çalışma ve oturum iznine sahip olmak. 

 

B.     Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

      1- Başvuran kişinin dilekçesi (Adres bilgisi bulunacak şekilde),

      2- Başvuran kişiye ait fotoğraflı özgeçmiş, (örnek özgeçmiş - indir)

      3- Ortaöğretim veya dengi yabancı öğretim kurumları, yüksekokul, lisans, yüksek lisans, doktora diploma örnekleri ve tasdikli tercümeleri,

      4- a) Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak (beyan / varsa dil puanı)

     b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğine dair belge, 

       5- T.C. Uyruklular için nüfus cüzdanı/kimlik kartı örneği, yabancı uyruklular için kimlik kartı örneği,

       6- Aile Nüfus Kayıt Örneği, (T.C. Uyruklular için)
      7- İki adet vesikalık fotoğraf,

      8- Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan,

      9- Pasaport fotokopisi,

     10- İlgili ülkede çalışma ve oturum izninin olduğuna dair belge, (BH Uyruklular dışındakiler için)

     11- Adli sicil durumu (Kişinin beyanı esas alınacaktır),

     12- Mecburi askerlik uygulaması bulunan ülkelerde askerlik durum bilgisi (Kişinin beyanı esas alınacaktır).

 

Belirtilen şartları taşıyan adayların sözleşmeli sekreter pozisyonuna müracaatlarına ilişkin talep edilen gerekli belgelerin suretlerini iletişim bilgileri ile birlikte en geç 23/01/2020 tarihinde Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliğinde olacak şekilde elden, posta yoluyla veya saraybosna@meb.gov.tr e-posta hesabına göndermek suretiyle iletmeleri gerekmektedir.

Başvurusu uygun görülen adaylara sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ

EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ

Tel: +387 33 209 900

E-posta: saraybosna@meb.gov.tr

POSTA YOLUYLA GÖNDERECEKLER İÇİN ADRES:

Ambasada Republike Turske u Sarajevu
(Eğitim Müşavirliği)
Vilsonovo setaliste bb    71000 Sarajevo

Ambasada Republike Turske Eğitim Müşavirliği Vilsonovo Setaliste Sarajevo, 71000 Sarajevo - 387 33 209 900 (Bilgi Almak ve Randevu Almak için 09.00 ile 12.30 saatleri arasında arayınız.)

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.